Het reglement

Het technisch & Sportief reglement

Alle deelnemende wagens dienen aan een aantal door KNAF en FIA opgelegde veiligheidseisen te voldoen en natuurlijk het Technische Cup reglement en bijlagen. Zowel aan de deelnemende wagens als aan de uitrusting van de coureurs worden eisen gesteld. Deze staan uitvoerig omschreven in de door de KNAF goedgekeurde sportieve en technische reglementen 2023.